Угода Користувача

1.    Угода користувача

2.    Додаток № 1. Політика конфіденційності

3.    Додаток № 2. Заборонені Товари

4.    Окремі правила взаємодії Користувачів

 

УГОДА КОРИСТУВАЧА

 

1.            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.         Дана Угода користувача (надалі «Угода користувача» або «Угода» або «Оферта») визначає основні правила та умови користування Сервісом lalafo, а також регулює взаємовідносини Користувачів між собою.

1.2.         Для цілей даної Угоди нижченаведені терміни мають наступні значення:

1.2.1.      Сервіс lalafo (надалі – Сервіс) – Интернет-ресурс (сайт), розміщений в мережі Інтернет за адресою  https://lalafo.com.ua/, а також мобільні додатки на базі операційних систем Android та iOS.

1.2.2.      Адміністрація – Товариство з обмеженою відповідальністю «Ялла Классіфайдс» (Yalla Classifieds OÜ), що засновано та зареєстровано відповідно до законодавства Естонської Республіки з реєстраційним кодом 12888798 за адресою: шосе Пярну, 22, Таллінн Республіка Естонія (Pärnu Road 22, 10141 Tallinn, Estonia), яке є власником та адміністратором Сервісу lalafo.

У деяких випадках та для деяких сервісів Адміністрація може залучати третіх осіб (субпідрядників) для здійснення деяких операцій. Наприклад, таким субпідрядником може бути, зокрема, але не обмежуючись, Фізична особа – підприємець Мухін Юрій Володимирович (Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, 11 А, квартира 21) та/або інші особи (субпідрядники), уповноважені належним чином Адміністрацією на надання послуг Користувачам під час використання Сервісу відповідно до цієї Угоди.

1.2.3.      Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, яка погодилась з умовами цієї Угоди і користується послугами Сервісу.

На підставі Статті 5n Регламенту Ради Європейського Союзу № 833/2014 від 31 липня 2014 р. про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні Користувачами, а також контрагентами Сервісу не можуть бути:

  • держава Росії (РФ);
  • юридичні особи, організації чи органи, створені (зареєстровані) до;
  • представники та/або контрагенти зазначених вище осіб, які діють у їх інтересах.

Заборона поширюється на будь-які послуги (у тому числі рекламні послуги) та товари, зазначені в Регламенті.

1.2.4.      Постачальник – зареєстрований Користувач Сервісу і власник (уповноважений розпорядник) Товарів, що розміщуються на Сервісі для передачі у власність Отримувачам товарів.

1.2.5.      Отримувач товарів – Користувач Сервісу, який отримує товари Постачальників.

1.2.6.      Замовник – Користувач Сервісу, який замовляє певні послуги у Виконавців.

1.2.7.      Виконавець – третя особа (фізична особа-підприємець, зареєстрована відповідно до законодавства України) і Користувач Сервісу, яка надає певні послуги Замовникам.

1.2.8.      Публічний профіль — це персональна сторінка Користувача, що є доступна для всіх відвідувачів Сервісу.

1.2.9.      Особистий кабінет – це сторінка зареєстрованого Користувача на Сервісі, через яку Користувач здійснює управління своїм обліковим записом (акаунтом).

1.2.10.    Товар – будь-яка річ, яка є продуктом природи і/або людської праці, виражена в матеріальній формі та не заборонена до обігу.

1.2.11.    Гаманець – це інструмент, за допомоги якого Користувач Сервісу може отримувати інформацію про залишок  коштів Користувача. Гаманець не є електронним платіжним засобом, що призначений для здійснення Замовником переказів без відкриття банківського рахунку або розрахунків електронними грошима. Кошти, що зазначені у гаманці Замовника, не визнаються і не можуть бути використані в якості платежу за товари/послуги інших організацій.

1.2.12.    Кур’єр – третя особа, який приймає та доставляє Товари.

1.2.13.    Служба доставки – третя особа - компанія, найнята для доставки Товарів.

1.2.14.    Верифікація – це перевірка Користувача, що здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду верифікації, відправленого Адміністрацією в SMS-повідомленні на номер телефону, що зазначений Користувачем на сторінці верифікації.

1.3.         Дана Угода користувача складається з:

1.3.1.      цих умов;

1.3.2.      окремих умов та правил, що відображаються на Сервісі. Наприклад, правил оформлення Товарів на Сервісі, правил проведення акцій, інструкцій; та

1.3.3.      інших умов, які стосуються або відносяться до цієї Угоди користувача.

1.4.         Користувач приймає цю Угоду (акцептує оферту) виключно з повною та беззаперечною згодою з усіма її умовами. Угода вважається укладеною з моменту її акцепту Користувачем.

1.5.         Акцептом цієї Угоди вважаються будь-які дії, які засвідчують бажання Користувача укласти договір і спрямовані на взаємодію Користувача з Сервісом, в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сервісі, фактичне використання Сервісу, фактичне користування послугами.

               Якщо окремими умовами, правилами або інструкціями визначені інші (додаткові) умови їх акцепту, застосовуються правила акцепту, визначені в таких документах.

1.6.         Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сервісі означає, що Користувач ознайомлений, розуміє, підтверджує і беззаперечно приймає умови цієї Угоди користувача, а також усі правила і умови до неї, в повному обсязі без застережень і обмежень.

1.7.         У разі незгоди Користувача з умовами цієї Угоди Користувач зобов'язаний відмовитися від доступу до Сервісу і не користуватись послугами Сервісу.

1.8.         Користувач, який бажає користуватися Сервісом, зобов'язаний пройти процедуру реєстрації на Сервісі.

1.9.         Користувач зобов'язується надавати достовірну, повну і точну інформацію про себе та забезпечувати її актуальність і повноту. Користувач зобов'язується не вводити Адміністрацію і/або інших Користувачів в оману щодо своєї особи, а також не розміщувати на Сервісі контактні дані або інші персональні дані третіх осіб без їхньої згоди. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним під час реєстрації, або даних про Товари і запитати документи, що підтверджують ці дані. У разі виявлення Адміністрацією неправдивої або недостовірної інформації Адміністрація має право скасувати реєстрацію або призупинити доступ до Сервісу та припинити або обмежити надання послуг до моменту надання документів/інформації на запит Адміністрації.

1.10.      Адміністрація має право в будь-який момент верифікувати Користувача через SMS-верифікацію. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Адміністрація має право заборонити або обмежити можливості користування Сервісом. Вибірка Користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Адміністрацією на власний розсуд. Всі Користувачі, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації, мають змогу використовувати номер телефону для входу в Особистий кабінет, використовуючи пароль, зазначений під час реєстрації.

Адміністрація має право на власний розсуд не дозволяти верифікацію Користувачів, які використовують номери телефонів певних операторів зв’язку (наприклад, операторів мобільного зв’язку інших країн, операторів віртуальних номерів, CDMA-операторів тощо)

1.11.       Зареєстрований Користувач зобов'язується зберігати свій пароль у секреті. Зареєстрований Користувач не має права передавати, поступатися, продавати, передавати в користування або в інший спосіб відчужувати свій логін і пароль для доступу до Сервісу без згоди Адміністрації. Зареєстрований Користувач несе відповідальність за дії з використанням свого логіна і пароля, а також дії, що виконуються в Особистому кабінеті такого Користувача. Зареєстрований Користувач має право користуватися послугами Сервісу, використовуючи лише свій власний логін і пароль. У разі якщо у зареєстрованого Користувача є підстави підозрювати про несанкціонований доступ до його Особистого кабінету, такий Користувач зобов'язується змінити самостійно свій пароль. У разі виявлення зареєстрованим Користувачем несанкціонованого доступу третіх осіб до Особистого кабінету Користувача, він повинен негайно повідомити про це Адміністрацію.

1.12.       Приймаючи цю Угоду, Користувач висловлює згоду і дозволяє Адміністрації обробляти свої персональні дані, які Користувач надає під час використання Сервісу, зокрема номери телефонів, адреса електронної пошти, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі транскордонне передання), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передання їх контрагентам Адміністрації з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі транскордонне передання), знеособлення, блокування, знищення персональних даних) для:

-             виконання Адміністрацією своїх обов'язків за цією Угодою;

-             проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг Адміністрації;

-             проведення маркетингових програм, статистичних досліджень;

-             а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Користувачем за допомогою різних засобів зв'язку, в тому числі, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережа Інтернет.

Користувач висловлює згоду і дозволяє Адміністрації і контрагентам Адміністрації обробляти персональні дані Користувача за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, що спеціально використовуються або розроблені за дорученням Адміністрації. Реєструючись на Сервісі, Користувач погоджується з отриманням інформаційних повідомлень на контакти, що надані Користувачем.

При цьому, Адміністрація не передає третім особам, які не мають відношення до Сервісу, жодні контакти або інші персональні та інші дані, що надані Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач надав такий дозвіл на передання своїх даних, а також у випадках, передбачених цією Угодою або законодавством.

Детальні правила щодо надання і використання персональних даних Користувача наведені в Політиці конфіденційності, що є невід’ємною частиною цієї Угоди.

 

2.            ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 

2.1.         Адміністрація, Виконавці та Замовники є абсолютно незалежними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного. Всі договори про відчуження (передання) Товарів та/або надання послуг укладаються безпосередньо між Користувачами (Постачальником, Отримувачем товарів, Виконавцем і Замовником). Таким чином, Адміністрація не є учасником (стороною) таких договорів, а тільки надає комунікаційну платформу та через Сервіс сприяє Користувачам у виконанні їхніх домовленостей.

Сервіс є лише технологічною платформою, яка дає можливість Користувачам мобільних додатків lalafo або веб-сайту lalafo комунікувати в цілях відповідно до умов цієї Угоди.

2.2.         Адміністрація не є відчужувачем та/або власником Товарів, які розміщуються на Сервісі. Постачальник також підтверджує і погоджується, що Адміністрація та/або її афілійовані особи, а також довірені особи або партнери, з якими Адміністрація уклала договір, не набувають право власності на будь-який Товар Постачальника.

2.3.         Адміністрація не є повіреним або комісіонером Постачальників.

2.4.         Адміністрація не є стороною у відносинах між Постачальником і Отримувачем товарів. Усі ризики та відповідальність, що пов’язані або можуть виникнути з угод за участю Товарів, розміщених на Сервісі, несуть Користувачі.

2.5.         Замовник одноосібно приймає рішення скористатись послугами Виконавців на свій страх і ризик і відмовляється від будь-яких претензій по відношенню до Адміністрації або її афілійованих або довірених осіб, пов’язаних із наслідками надання послуг Виконавцем та/або третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, втратою, псуванням, затримками доставки Товарів, завданням інших збитків або витрат, а також від будь-яких інших претензій, пов’язаних з такими послугами. Спори про захист прав споживачів, а також ті, що виникають на підставі юридичних зобов’язань або закону, що застосовується до надання відповідних послуг, вирішуються між Користувачами та/або третіми особами, які надають відповідні послуги.

2.6.         Адміністрація не надає послуги зберігання (в тому числі відповідального зберігання).

2.7.         Адміністрація не забезпечує здійснення перевезень, надання логістичних послуг або постачання будь-яких Товарів і не виконує роль транспортної компанії або постачальника Товарів, і такі перевезення, логістичні послуги або постачання Товарів здійснюються незалежними сторонніми третіми особами, які не є співробітниками Адміністрації або її афілійованих осіб. Адміністрація може лише надавати підтримку в організації послуг з доставки Товарів.

2.8.         Виключно Користувач несе відповідальність за усі ризики, пов’язані з використанням Сервісу та послуг Адміністрації і замовлених через них послуг або Товарів, в максимальному розмірі, передбаченому діючим законодавством.

2.9.         Послуги надаються за принципом «як є» і «за наявності». Адміністрація відмовляється від усіх заяв і гарантій, прямих, непрямих або передбачених законом, явно не визначених цими умовами, зокрема від непрямих гарантій задовільної якості, придатності для конкретної мети і непорушення прав інтелектуальної власності. Крім того, Адміністрація не надає заяви і не надає поруки та гарантії надійності, своєчасності, якості, придатності або доступності послуг Адміністрації або інших послуг третіх осіб, або Товарів, які замовляють через користування Послугами Адміністрації, або того, що Послуги будуть надаватись безперервно або безвідмовно. Адміністрація не гарантує якість, придатність, безпеку або можливості сторонніх постачальників.

 

3.            ПОСЛУГИ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

3.1.         Адміністрація надає Користувачам через мережу Інтернет доступ до програмної продукції Сервісу та забезпечує створення і розміщення Особистого кабінету Користувача на Сервісі, створення і розміщення пропозицій з Товарами на Сервісі (надалі разом іменовані – Доступ), а також може надавати додаткові послуги згідно умов даної Угоди.

3.2.         Адміністрація надає послуги виключно для Користувачів Сервісу.

3.3.         Користувач визнає, що послуги можуть надаватися: (А) окремими дочірніми компаніями або афілійованими особами Адміністрації; або (В) незалежними сторонніми третіми особами (партнерами Адміністрації), з якими Адміністрація уклала відповідні договори.

3.3.         Користувачі можуть використовувати послуги Адміністрації виключно в законних цілях (наприклад, доступ до Сервісу можна отримувати виключно для реалізації незаборонених Товарів). Користуючись послугами Адміністрації, Користувач зобов’язується не створювати незручності, занепокоєння, ускладнення або завдавати матеріальної або іншої шкоди ані сторонньому постачальнику, ані будь-якій іншій стороні.

3.4.         Користувач несе повну відповідальність за надання невірних відомостей, які спричинили неможливість належного виконання Адміністрацією цієї Угоди.

3.5.         Користувачі визнають, що використання Сервісу може призвести до виникнення зобов’язання щодо оплати послуг Сервісу або третіх осіб.

3.6.         Адміністрація не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якою іншою стороною за будь-які витрати, втрати або збитки, завдані через неточні або неповні дані, що були надані Користувачем, або спричинені внаслідок неправильного заповнення Користувачем відповідних форм в процесі оплати.

3.7.         Якщо це вимагається законом, платежі можуть включати відповідні податки.

3.8.         Вартість послуг, а також будь-які тарифи Сервісу, не включають комісії та збори, які можуть стягуватись третіми особами у зв’язку з послугами, що надаються ними (наприклад, комісії банку за переказ грошових коштів). Такі витрати несуть Користувачі і в будь-якому випадку не підлягають компенсації. Адміністрація також не несе відповідальність за будь-які такі комісії та збори та відмовляється від будь-якої відповідальності, що виникає у зв’язку з ними. До обраного Користувачем способу оплати також можуть застосовуватись додаткові умови та положення, встановлені відповідним постачальником платіжних послуг. Адміністрація рекомендує ознайомитись із такими умовами перед використанням способу оплати.

3.9.         Платежі, що були здійснені Користувачем, не можна повернути або компенсувати, окрім випадків коли це передбачено цією Угодою або за рішенням Адміністрації.

3.10.       Сервіс не збирає, не зберігає, а також в жодний інший спосіб не опрацьовує дані про банківські рахунки Користувача, дані про його банківські (платіжні) картки та іншу фінансову інформацію, що знаходиться у віданні Користувача, банків і платіжних систем. Збір і опрацювання персональних даних Користувача (включно з даними про банківські рахунки Користувача, його банківські (платіжні) картки) будуть регулюватися політиками конфіденційності постачальників платіжних сервісів, а не цією Угодою користувача.

3.11.       Адміністрація пропонує підтримку у вирішенні проблем, пов’язаних із платежами, що здійснюються за участю платіжних систем, залучених Адміністрацією. Контакти служби підтримки Сервісу у зв’язку із такими платежами можна знайти на сторінці «Контакти».

3.12.       Гаманець є інструментом, за допомогою якого Користувач Сервісу може отримувати інформацію про залишок коштів такого Користувача, а також іншу інформацію, розміщену на сторінці Гаманця. Гаманець Користувача не є електронним засобом платежу (грошовими коштами), який призначений для здійснення Користувачем переказів без відкриття банківського рахунку або для розрахунків електронними грошима.

Сервіс не здійснює безпосередньо за допомогою гаманця Користувача операції поповнення, зберігання та переказу електронних грошових коштів. Такі послуги надаються окремими контрагентами (банками або платіжними сервісами), з якими Сервіс уклав відповідні договори, і які мають всі необхідні дозволи та ліцензії на ведення такої діяльності згідно з діючим законодавством. Під час здійснення Користувачем дій з грошовими коштами (банківськими картками) Сервіс автоматично спрямовує Користувача на веб-сторінки сайтів таких платіжних сервісів.

У відповідних випадках збір і опрацювання персональних даних Користувача (включно з даними про банківські рахунки Користувача, його банківські (платіжні) картки) будуть регулюватися політиками конфіденційності таких платіжних сервісів, а не цією Політикою конфіденційності. Сервіс не збирає, не зберігає, а також в жодний інший спосіб не опрацьовує дані про банківські рахунки Користувача, дані про його банківські (платіжні) картки та іншу фінансову інформацію, що знаходиться у веденні Користувача, банків і платіжних систем (за винятком інформації, що вказана в Угоді користувача Сервісу).

Користувач несе персональну відповідальність за розголос Користувачем третім особам інформації, що вказана в Гаманці Користувача.

 

4.            ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

 

4.1.         Адміністрація надає право розміщувати публікації (оголошення) на Сервісі всім Користувачам, які зареєструвалися на Сервісі.

4.2.         Користувач погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сервісу.

4.3.         Коментарі, повідомлення, а також інші записи Користувача на Сервісі не повинні суперечити вимогам законодавства та загальноприйнятими нормами моралі та моральності.

4.4.         З метою отримання Адміністрацією права публікувати оголошення, відомості та інформацію, надану Користувачем, а також для інших цілей відповідно до умов даної Угоди, Користувач передає Адміністрації чинне повсюдно, безстрокове, безвідкличне, невиключне право використання, розповсюдження, публікації, збору, обробки, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення відомостей, зображень, фотографій, відео та аудіо матеріалів, баз даних, публікацій, а також будь-якої іншої інформації, наданої Користувачем на всіх відомих чи не відомих інформаційних носіях. Перелічені вище права надаються Адміністрації безоплатно. Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім Користувачам Сервісу.

4.5.         Адміністрація не несе відповідальності за порушення прав третіх осіб у зв'язку з наданням Користувачем будь-якої інформації та даних на Сервісі.

4.6.         Користувач Сервісу зобов'язується розміщувати інформацію відповідно до інструкцій Сервісу та надавати достовірну та повну інформацію. Користувач зобов'язаний перевіряти зазначену ним інформацію (в тому числі, про Товар), та, у разі виявлення невірних або неповних даних, виправити або доповнити необхідну інформацію.

4.7.         Розміщуючи оголошення з Товаром, Користувач гарантує та підтверджує, що він має право здійснювати щодо такого Товару відповідні дії

4.8.         Постачальник гарантує і підтверджує, що має право реалізовувати (розпоряджатися) Товарами відповідно до вимог законодавства. Постачальник гарантує і підтверджує, що Товари, які розміщуються на Сервісі, не знаходяться у розшуку, не викрадені, не перебувають під арештом, заставою або іншою забороною на реалізацію (розпорядження Товарами), нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, судового спору щодо Товарів, а також прав на них у третіх осіб немає.

4.9.         Користувач гарантує і підтверджує, що має всі необхідні права, ліцензії, дозволи на Товар, інформацію та відомості, включаючи всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, права інтелектуальної власності або має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл третіх осіб для використання їх імен, зображень або інших об'єктів.

4.10.       Сервіс має право запросити у Користувача підтвердну документацію та/або додаткову інформацію щодо розміщеного Товару або щодо наданих Користувачем відомостей. Сервіс має право затримати публікацію до надання такої документації чи інформації.

4.11.       На Сервісі можуть публікуватися будь-які Товари, за винятком Товарів, які відповідно до законодавства та/або правил Сервісу не можуть публікуватися на Сервісі. Детальна інформація щодо заборонених Товарів вказана у Додатку до даної Угоди «Заборонені Товари» та можуть зазначатися в інших Правилах та умовах Сервісу.

4.12.       З метою підтримання високої якості послуг Сервісу та/або інших цілей визначених даної Угодою, законодавством або за рішенням Адміністрації, Адміністрація залишає за собою право обмежити кількість активних публікацій на Сервісі та/або обмежити кількість Користувачів на Сервісі та/або обмежити дії Користувачів на Сервісі.

 

5.            ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

5.1.         Користувачі погоджуються з тим, що Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд змінювати умови цієї Угоди.

5.2.         У випадку порушення Користувачем умов цієї Угоди і/або за рішенням Адміністрації, Адміністрація має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до Сервісу в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку шкоду, що може бути завдана Користувачу такими діями.

5.3.         Адміністрація має право здійснювати розсилання повідомлень Користувачам, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну або іншу інформацію щодо можливостей Сервісів Адміністрації.

5.4.         Адміністрація має право використовувати контент Користувача для рекламних кампаній Адміністрації.

5.5.         Адміністрація має право припинити демонстрацію будь-якого Товару в будь-який час з причин, що порушують правила, викладені в цій Угоді, а також з причин, що порушують права інших Користувачів або порушують діюче законодавство, а також з інших причин. Адміністрація має право редагувати публікації, а також здійснювати будь-які інші дії з публікаціями Користувачів відповідно до законодавства.

5.6.         За рішенням Адміністрації Сервіс може тимчасово частково або повністю бути недоступним з причин проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Адміністрація має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи на Сервісі з попереднім оповіщенням Користувачів або без такого.

 

6.            ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 

6.1.         Користувач зобов’язується виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї.

6.2.         Користувач зобов’язується використовувати сервіси тільки в законних цілях, дотримуватись діючого законодавства, а також прав і законних інтересів Адміністрації.

6.3.         Користувач цим підтверджує, що є повністю дієздатним, над ним не встановлено опікунство в будь-якій формі.

6.4.         Замовник та Виконавці усвідомлюють і підтверджують, що:

6.4.1.      Адміністрація, Виконавці та Замовники (будь-які Користувачі) є абсолютно незалежними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного;

6.4.2.      Адміністрація не відповідає за відповідність законодавству України послуг Виконавця та іншим очікуванням Замовника від послуг Виконавця;

6.4.3.      Адміністрація не відповідає за виконання Замовником договірних зобов'язань щодо Виконавця, пов'язаних, в тому числі, з оплатою виконаних / наданих їм робіт / послуг;

6.4.4.      Адміністрація не несе відповідальності за якість і терміни виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг для Замовника, а також за виконання гарантійних зобов'язань щодо виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг для Замовника;

6.5.         Користувач не має права самостійно або за допомогою третіх осіб:

6.5.1.      декомпілювати, розбирати, реконструювати або іншим чином намагатися отримати вихідний код або основні технології, методики або алгоритми, пов’язані з Сервісом;

6.5.2.      неналежним чином використовувати Сервіс шляхом свідомого введення вірусів, троянів, черв’яків, логічних бомб або інших матеріалів, що можуть будь-яким чином завдати шкоди користуванню Сервісом.

6.5.3.      обходити, відключати або іншим чином втручатися в будь-які функції Сервісу, пов’язані з безпекою;

6.5.4.      збирати будь-які дані з Сервісу, окрім тих, що передбачені Угодою; копіювати, відтворювати, змінювати, розповсюджувати та представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сервісі (окрім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Адміністрації;

6.5.5.      подавати або вносити контент, що містить насильство або є образливим, загрозливим, непристойним, оманливим або хибним;

6.5.6.      подавати або вносити контент, яким Користувач не володіє або не має право використовувати, або іншим чином порушує авторські права, торгові марки або інші права третіх осіб;

6.5.7.      вчиняти дії, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-які інші дії, що призводять або можуть призвести до порушення прав третіх осіб;

6.5.8.      подавати або додавати будь-яку інформацію або коментарі стосовно іншої особи без дозволу цієї особи;

6.5.9.      ставити під загрозу, зловживати або втручатися в приватне життя інших, або викликати роздратування, незручності або непотрібне занепокоєння, або переслідувати, засмучувати, бентежити, хвилювати або дратувати будь-яку іншу особу;

6.5.10.    використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сервіс без письмового дозволу Адміністрації; використовувати будь-яку автоматизовану систему, включаючи, серед іншого, “роботів”, “ботів”, “павуків” або “оффлайн-читачів” для доступу до Сервісу таким чином, щоб спрямовувати в Сервіс більше запитів, ніж людина об’єктивно може здійснити за той самий проміжок часу; вчиняти дії, що можуть призвести до припинення роботи;

6.5.11.    використовувати відомості та персональні дані, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім цілей, встановлених цією Угодою.

6.6.         Користувач не має права залишати в публікаціях на Сервісі посилання на сторінки інтернет-сайтів, що містять пропозиції щодо реалізації, користування або іншу інформацію про товари та послуги.

6.7.         Користувач має інші права та несе інші обов’язки, встановлені цією Угодою та діючим законодавством.

 

7.            КОМУНІКАЦІЯ

 

7.1.         Користувач розуміє, приймає і погоджується, що Адміністрація залишає за собою право відправляти Користувачам електронні листи і/або короткі повідомлення (SMS-повідомлення) на вказані ними адреси електронної пошти або телефонні номери (в тому числі після того, як Користувач припинив користуватись Сервісом).

7.2.         Повідомлення Сервісу можуть бути опубліковані на Сервісі.

7.3.         При цьому Користувач розуміє, приймає та погоджується, що такими листами та повідомленнями  можуть бути, але не обмежуючись: пропозиції укласти угоду від інших Користувачів, пропозиції та повідомлення іншого інформаційного і/або рекламного характеру та інші повідомлення. Користувач розуміє, приймає та погоджується, що такі повідомлення і/або окремі їхні частини можуть мати рекламний характер, а також можуть містити рекламні, інформаційні та інші оголошення.

7.4.         Повідомлення, опубліковані на Сервісі, вважаються доставленими Користувачу з моменту їх публікації.

7.5.         Користувачі визнають, що будь-які повідомлення та інформування Адміністрації та одними Користувачами інших Користувачів вважається виконаними, якщо такі повідомлення та інформування відправлені у внутрішній системі обміну повідомленнями Сервісу.

Повідомлення, відправлені у внутрішній системі обміну повідомленнями Сервісу, вважаються доставленими Користувачу належним чином та в належній формі, та у відповідності до умов даної Угоди від дати їх доставки у кабінет відповідного Користувача.

7.6.         Адміністрація не несе відповідальність за використання Користувачами внутрішньої системі обміну повідомленнями Сервісу, в тому числі, за збої в роботі внутрішньої системи обміну повідомленнями Сервісу, та за наслідки таких збоїв чи роботи цієї системи.

7.7.         Адміністрація не несе відповідальність за використання Користувачами та\або третіми особами, та/або автоматизованими системами (роботами) форми для відправки повідомлень, що розміщена на Сервісі.

7.8.         Адміністрація не несе відповідальність за використання іншими Користувачами та/або роботами телефонних номерів і електронних адрес, що розміщені Користувачем на сторінках Сервісу.

7.9.         Користувач підтверджує, що Адміністрація має право передавати третім особам адреси електронної пошти і номери телефонів для цілей відправки листів і повідомлень Користувачам.

7.10.       Листування Користувача з Адміністрацією або підтримкою Сервісу здійснюється за допомогою електронної поштової скриньки, адреса якої вказана на Сервісі,  а також за допомогою інших засобів комунікації.

7.11.       Користувачу заборонено залишати на Сервісі будь-які коментарі, обговорення та інші записи про дії модераторів і Адміністрації (в тому числі, але не обмежуючись, образливого характеру). В інакшому випадку Адміністрація Сервісу має право заблокувати або видалити Особистий кабінет (акаунт) такого Користувача.

7.12.       Користувач може відмовитись в будь-який момент від отримання повідомлень на свій номер телефону або електронну адресу, відправивши відповідний запит.

 

8.            ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1.         Адміністрація не несе відповідальність за будь-які технічні збої, помилки, упущення, переривання, дефекти та затримки в обробці та передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сервісу, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісу. Адміністрація також не несе відповідальність перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісу, за припинення доступу до Сервісу, якщо ці обмеження та припинення є наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладання цієї Угоди, і на виникнення яких Сторони не мали можливості вплинути, включно, але не обмежуючись наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної ситуації, вибухи, дії або бездіяльність уряду країни, акти державних органів і /або органів місцевого самоуправління, внесення змін до законодавства, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних споруд зв'язку.

8.2.         Розміщуючи інформацію про себе, Користувач розуміє та погоджується з тим, що така інформація розміщується на Сервісі у відкритому доступі, тобто є доступною для ознайомлення будь-якому відвідувачу або Користувачам Сервісу.

Користувач розуміє та бере на себе всі ризики, пов’язані з шахрайством в мережі Інтернет, а також з розміщенням Користувачем інформації, включно, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти в списки для розсилань спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраїв, ризик потрапляння телефонного номеру до SMS-спамерів і/або до SMS-шахраїв та інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.

8.3.         Адміністрація не відповідає за відповідність результатів послуг/сервісів Адміністрації і Сервісу очікуванням Користувача.

8.4.         У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди та/або норм діючого законодавства, Адміністрація залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісу на тимчасовій основі, а у випадку грубого і/або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цієї Угоди відмовити в доступі до Сервісу на постійній основі.

8.5.         Користувачі підтверджують і погоджуються, що Адміністрація не є стороною угод між Користувачами. Всі угоди між Користувачами укладаються напряму без залучення Адміністрації. Адміністрація не несе відповідальність за укладання і виконання (здійснення) угод Користувачами Сервісу, за збитки, втрачену вигоду, доходи, фінансові збитки або непрямі, фактичні, побічні або штрафні збитки, завдані в результаті укладання угод, а також в результаті незаконних діянь будь-якої особи. У разі виникнення спорів між Користувачами, пов’язаних із укладеними між ними угодами, такі спори вирішуються Користувачами самостійно без залучення Адміністрації.

8.6.         Адміністрація, на скільки це можливо і може бути виконано, може перевіряти публікації Товару на Сервісі на законодавчі обмеження та придатність до відчуження та обороту, а також на відповідність іншим стандартам і вимогам. Проте, Адміністрація, яка не є власником Товару, його відчужувачем, постачальником або комісіонером, не несе відповідальність за якість такого Товару. Всі претензії щодо якості та кількості Товару Користувачі зобов'язуються вирішувати з іншими Користувачами особисто, без залучення Адміністрації. Адміністрація може лише сприяти Користувачам у вирішенні спорів між ними.

8.7.         Постачальник заявляє, підтверджує і погоджується, що він несе всю відповідальність за Товар та за дотримання всіх вимог законодавства в сфері охорони здоров'я і техніки безпеки, а також інших нормативно-правових актів, дія яких поширюється на відповідний Товар.

8.8.         Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:

8.8.1.      зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем при використанні Сервісів;

8.8.2.      якість робіт / послуг, наданих Виконавцем Замовнику, виконання їх в строк;

8.8.3.      виконання гарантійних зобов'язань перед Замовниками щодо виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг;

8.8.4.      відповідність законодавству здійснюваної Виконавцями діяльності по виконанню / надання робіт / послуг Замовникам;

8.8.5.      виконання Замовниками своїх зобов'язань по оплаті виконаних / наданих їм Виконавцями робіт / послуг.

8.9.         Скориставшись послугами Сервісу, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сервіс на свій страх і ризик, несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на сервісі публікацій.

8.10.       Користувач розуміє, що факт розміщення Товару на Сервісі не є гарантією того, що пропозиція будь-якого Товару є дійсною і легальною. Рішення про укладання угоди Користувач приймає самостійно.

8.11.       Користувач погоджується відшкодувати збитки і звільнити Адміністрацію, її посадових осіб, директорів, співробітників і агентів, а також афілійованих осіб Адміністрації від будь-яких позовів, вимог, збитків, шкоди, зобов'язань і витрат (в тому числі судових витрат), що виникли в результаті або у зв'язку з (А) порушенням Користувачем будь-яких положень цієї Угоди; (В) використанням Адміністрацією контенту Користувача; або (С) порушенням Користувачем прав третіх осіб та/або прав Адміністрації та/або законодавства.

8.12.       Наскільки це дозволено законодавством, загальна відповідальність Сервісу щодо будь-яких претензій обмежується сумою, сплаченою Користувачем за користування послугами Сервісу протягом останнього місяця, в якому оплачувалися послуги, або (на розсуд Сервісу) повторним наданням Користувачу цих послуг.

 

9.            ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1.         Сторони цієї Угоди підтверджують і погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цієї Угоди або у зв'язку з нею, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача щодо наданих Адміністрацією послуг приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і відправлені на поштову адресу Адміністрації.

9.2.         У разі, якщо спір не вдалося врегулювати:

9.2.1       спори між Користувачем(ами) та Адміністрацією – вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства Естонії, в уповноваженому суді Естонії.

9.2.2.      спори між Користувачами – вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України, в уповноваженому суді України.

 

10.          ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

 

10.1.       З метою поліпшення якості послуг, що надаються на Сервісі, і з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов Адміністрація може вносити зміни в цю Угоду та/або інші умови і правила, які стосуються або відносяться до цієї Угоди. Зміни та/або доповнення вносяться Адміністрацією в односторонньому порядку за рішенням Адміністрації. Датою набрання чинності змін та/або доповнень є дата публікації таких змін та/або доповнень на Сервісі, якщо Адміністрацією не визначено інше.

10.2.       У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та/або доповненнями Користувач має право розірвати цю Угоду шляхом повідомлення Адміністрації про таку відмову.

10.3.       У випадку якщо Користувач продовжує користуватись Сервісом, такий Користувач беззастережно погоджується і приєднується до внесених змін та/або доповнень в повному обсязі без обмежень.

 

11.          ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

11.1.       Зміст Сервісу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

11.2.       Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права та інших об'єктів, що використовуються на Сервісі, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями.

11.3.       При завантаженні програмного забезпечення Користувачеві надається особиста невиключна ліцензія на використання програмного забезпечення без права його передачі третім особам..

11.4.       Така ліцензія призначена виключно для надання Користувачеві можливості користування Сервісом і отримання від нього вигод згідно з функціями Сервісу.

11.5.       Забороняється копіювати, змінювати, розповсюджувати, продавати (реалізовувати), міняти або здавати в оренду повністю або будь-яку частину об'єктів інтелектуальної власності, які належать Адміністрації або власнику Сервісу (в тому числі програмного забезпечення), а також «зламувати» або намагатися отримати вихідний код програмного забезпечення без письмового дозволу Адміністрації. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сервісу і належать Сервісу, крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Адміністрації чи іншого законного правовласника, є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства..

11.6.       Ані ця Угода, ані використання Користувачем Послуг не передають і не надають Користувачеві права на (А) послуги або пов'язані з ними права, крім обмеженої ліцензії, наданої вище, а також права (В) на використання фірмового найменування, логотипу найменувань продуктів або послуг, торгових марок або знаків обслуговування Адміністрації або її ліцензіарів, або посилань на них.

11.7.       Будь-які права, явно непередбачені цією Угодою, зберігаються за Адміністрацією і її ліцензіарами.

11.8.       Будь-який користувацький контент, який Користувач надає, залишається власністю Користувача. Однак, передаючи Адміністрації користувацький контент, Користувач надає Адміністрації міжнародну, безстрокову, безповоротну, неіменну ліцензію (без оплати роялті) з правом субліцензіювати, використовувати, копіювати, змінювати, переробляти, поширювати, публікувати, публічно використовувати або будь-яким іншим способом використовувати такий користувацький контент у всіх форматах і каналах поширення, відомих в даний час або розроблених пізніше (як в зв'язку з послугами і бізнесом Адміністрації, так і в зв'язку з сайтами та послугами третіх осіб), без подальшого сповіщення або отримання від Користувача згоди і без вимоги оплати на адресу Користувача або на адресу будь-якої іншої фізичної або юридичної особи.

Цим Користувач заявляє та гарантує, що: (А) тільки Користувач володіє всім користувацьким контентом або має всі права, ліцензії, узгодження і дозволи, щоб надати Адміністрації ліцензію на користувацький контент, як це зазначено вище; (В) ані користувацький контент, ані надання, завантаження, публікація або оприлюднення Користувачем такого користувацького контенту, ані використання Адміністрацією такого Користувацького контенту, як це дозволено за цією Угодою, не порушують права інтелектуальної власності або авторські права третіх осіб, або права на гласність або особисте життя, і не призводять до порушення чинного законодавства або правових норм.

Цим Користувач звільняє і погоджується захистити Адміністрацію і будь-яку особу, яка діє від імені Адміністрації, від усіх претензій, вимог та зобов'язань, пов'язаних із використанням користувацького контенту.

 

12.          ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

12.1.       До всіх відносин між Адміністрацією та Користувачем за цією Угодою застосовуються норми законодавства Естонії.

До всіх відносин між Користувачами застосовуються норми законодавства України.

12.2.       Якщо будь-яке положення Угоди стає або визнається недійсним, або таким, що не відповідає законодавству в результаті внесення змін і доповнень до чинного законодавства, або з інших причин, вся решта положень Угоди залишаються чинними. У разі якщо Угода не може існувати без положень, які втратили чинність, Адміністрація доповнює/змінює Угоду таким чином, щоб забезпечити її чинність.

12.3.       Ця Угода по відношенню до кожного з Користувачів набирає чинності з моменту вчинення Користувачем однієї з найбільш ранніх дій, зазначених в цій Угоді, і діє до моменту припинення використання Користувачем Сервісу.

12.4.       Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сервісі в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про це Адміністрації та пояснення причин.

12.5.       Розірвання Угоди з Користувачем з боку Адміністрації може статися у таких випадках:

12.5.1.    Порушення Користувачем умов цієї Угоди та/або законодавства, заподіяння будь-якої шкоди Сервісу або Адміністрації, в тому числі її репутації, або іншим користувачам Сервісу;

12.5.2.    Здійснення інших дій, що суперечать політиці Адміністрації чи Сервісу;

12.6.       У разі порушення Користувачем положень цієї Угоди або інших додаткових документів або правил, розміщених Адміністрацією на Сервісі та акцептованих Користувачем та/або норм чинного законодавства, моралі та моральності, Адміністрація залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача. Користувач, доступ якого до послуг було припинено, або відомості якого перестали бути дійсними, не має права реєструватися повторно, а також такий Користувач не має права використовувати для доступу до Сервісу облікові дані іншого Користувача. Правові відносини можуть бути відновлені лише після ухвалення Адміністрацією відповідного рішення.

12.7.       Адміністрація має право переуступати або в який-небудь інший спосіб передавати свої права та обов'язки, що випливають з її відносин із Користувачами, третім особам без попередньої згоди таких Користувачів.

 

Додаток № 1. Політика конфіденційності

 

1.            Загальні положення

 

1.1.         Ця Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Угоди користувача Сервісу.

1.2.         Ця Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання, розкриття і захисту персональних даних Користувача.

1.3.         База персональних даних Користувачів знаходиться за адресою Адміністрації.

1.4.         Розпорядником Бази персональних даних є Адміністрація.

1.5.         Заповнюючи будь-які форми на Сервісі (наприклад, під час реєстрації Користувача на Сервісі або підписуючись на розсилку), а також в інших випадках використання Сервісу Користувач надає Адміністрації відомості і персональні дані. Збір інформації може також здійснюватися шляхом проведення опитувань Користувачів Сервісу. Участь в опитуваннях Користувачів здійснюється зі згоди Користувачів.

1.6.         Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання Сервісу персональних даних про себе і будь-якої іншої інформації, а також цим заявляє про свою згоду на обробку Адміністрацією таких персональних даних та інформації, передання їх для обробки іншим Користувачам і/або третім особам, які  діють за дорученням Адміністрації .

1.7.         Обробкою персональних даних є будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передання, в тому числі за кордон) і знищення персональних даних, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.8.         Цілями обробки персональних даних є, в тому числі:

1.8.1.      отримання статистичних та аналітичних даних для покращення функціонування Сервісу, його сервісів та послуг;

1.8.2.      розширення спектру послуг;

1.8.3.      отримання інформаційних (повідомлень про нові можливості, акції та інші новини) або рекламних повідомлень Сервісу або третіх осіб;

1.8.4.      запобігання або припинення незаконних або несанкціонованих дій Користувачів або третіх осіб;

1.8.5.      забезпечення дотримання вимог чинного законодавства.

1.8.6.      для керування обліковими записами Користувачів та надання їм підтримки. Сервіс використовує інформацію Користувачів для вирішення технічних проблем, відповіді на запити Користувачів про допомогу, аналізу інформації про технічні збої, а також для виправлення несправностей на Сервісі та покращення послуг Сервісу.

1.8.7.      для розробки, відображення, відправлення та відстеження контенту та реклами, адаптованих до інтересів Користувачів щодо Сервісу. Сервіс використовує контактну інформацію та інформацію про те як Користувачі використовують Сервіс для надсилання повідомлень, які можуть представляти особливий інтерес для Користувачів. Ці повідомлення спрямовані на стимулювання взаємодії та максимізацію переваг, які отримують Користувачі від Сервісу, включаючи інформацію про нові функції, інформаційні бюлетені та події, які потенційно можуть бути цікавими для Користувачів. Сервіс також повідомляє Користувачам про пропозиції нових продуктів, рекламні акції та конкурси. Сервіс може зв'язуватися з Користувачами електронною поштою, поштою, телефоном та/або через мобільні пристрої. Користувач може контролювати ці повідомлення та має право у будь-який момент відкликати свою згоду.

1.8.8.      для виконання вимог законодавства, регулюючих органів та правоохоронних органів та захисту законних інтересів та прав Адміністрації. Адміністрація співпрацює із представниками правоохоронних органів, а також із приватними особами для забезпечення дотримання закону. Сервіс повинен розкривати будь-яку інформацію про Користувачів відповідно до вимог законодавства, якщо це необхідно для захисту законних прав та інтересів Адміністрації та/або законних прав та інтересів третіх осіб або для запобігання чи припинення незаконної діяльності.

Адміністрація також використовує інформацію для обмеження або запобігання різним формам зловживання послугами, такими як шахрайство, розсилання спаму та інші несанкціоновані дії, що порушують дану Угоду.

1.8.9.      Якщо вимагається законом, Адміністрація може використовувати інформацію у зв'язку з юридичною та аудиторською діяльністю, наприклад, з метою придбання, злиття чи продажу свого бізнесу.

У межах, дозволених законом, Сервіс вживатиме розумних заходів для повідомлення Користувачів про надання особистої інформації третім особам.

1.8.10.    Аналітика веб-сайтів. Адміністрація використовує кілька інструментів веб-аналітики (або інструментів відстеження), що надаються сторонніми постачальниками послуг, такими як Google Analytics, для збору інформації про те, як Користувачі взаємодіють із Сервісом. Адміністрація проводить дослідження та аналіз використання Сервісу Користувачем або інтересів Користувача у продуктах, послугах та контенті. Адміністрація використовує інформацію, що надається цими інструментами, для покращення послуг, а також для виявлення та аналізу помилок. Інструменти таких постачальників послуг розміщують файли cookie у браузерах користувачів. Файли cookie не можуть використовуватися будь-ким, крім інших постачальників послуг. Інформація, зібрана за допомогою файлів cookie, може передаватися та зберігатися на серверах у країні, відмінній від країни користувача. Зібрана інформація використовується та передається цими постачальниками послуг відповідно до їх індивідуальних політик конфіденційності. Користувачі можуть вільно погоджуватися на збирання та обробку даних, згенерованих файлами cookie, у зв'язку з використанням веб-служби.

1.8.11.    проводити конкурси чи опитування. Адміністрація використовує інформацію, зібрану за допомогою цих методів, наприклад, для покращення послуг.

1.9.         Адміністрація збирає про Користувачів наступну інформацію:

1.9.1.      персональну (особисту) інформацію, яку Користувач вносить, показує або в інший спосіб розкриває Адміністрації під час використання Сервісу. Такою інформацією може бути, зокрема (але, не обмежуючись), ім'я та прізвище (найменування) Користувача, адресу електронної пошти та пароль, номер телефону, розташування Користувача, а також адресу. Якщо Користувач входить через профіль соціальної мережі, Сервіс також може збирати інформацію, розміщену в профілі такої соціальної мережі. Користувач несе відповідальність за надану ним інформацію, у той час як Сервіс надає канал для розповсюдження та публікації відомостей Користувача в Інтернеті.

1.9.2.      технічну інформацію, яка автоматично збирається програмним забезпеченням Сервісу під час відвідування Сервісу.

1.9.3.      коли Користувач авторизується за допомогою профілю іншого веб-сервісу (наприклад, Facebook, Google+, vkontakte, odnoklassniki.ru тощо), Сервіс також може збирати інформацію, розташовану у відповідному профілі такого веб-сервісу, яку Користувач погодився надати, включаючи ім'я користувача, адресу електронної пошти та інформацію, пов'язану з профілем. Користувач надає згоду на передачу даних Сервісу. Цей дозвіл можна відкликати будь-якої миті, надіславши відповідний запит до Адміністрації.

1.9.4.      Сервіс може збирати інформацію про фізичне місцезнаходження пристрою Користувача. Розташування окремого Користувача може бути визначене за допомогою IP-адреси або інформації про географічне розташування, отриману з пристрою Користувача. Адміністрація може використовувати та зберігати інформацію про місцезнаходження користувача для надання функцій, а також для покращення та налаштування послуг, наприклад, для внутрішньої аналітики та моніторингу продуктивності або для відображення контенту або надання пропозицій, що стосуються розташування Користувача.

1.9.5.      дані, надані Користувачем у зв'язку з його/її участю у конкурсах та опитуваннях, які проводять Сервіс або інші треті особи за запитом Сервісу.

1.9.6.      Адміністрація отримує інформацію про Користувачів та їхні дії від маркетологів, партнерів, дослідників та інших джерел (включаючи загальнодоступні бази даних). Адміністрація може об'єднувати інформацію, отриману від Користувача, з інформацією, отриманою від інших Користувачів та третіх осіб.

1.10.       Сервіс, а також Адміністрація не збирає і не обробляє дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні та світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричні або генетичні дані.

1.11.       Адміністрація не передає третім особам, які не мають відношення до Сервісу, ніякі персональні або інші дані, надані Користувачами, за винятком випадків, якщо Користувач надав такий дозвіл, а також у випадках, передбачених Угодою користувача або законодавством.

1.12.       Адміністрація може передавати певну знеособлену інформацію (дані, що не дозволяють ідентифікувати Користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння яка реклама чи послуги можуть зацікавити Користувачів, з метою виконання цієї Угоди (надання послуг Користувачам) та ефективності послуг Сервісу, або з метою забезпечення вкладу Сервісу у наукові дослідження, які, на думку Адміністрації, можуть приносити велику соціальну користь. При цьому дані, які передаються, є предметом цієї Політики конфіденційності, а залучені треті особи не мають права використовувати отриману інформацію інакше як для надання послуг Адміністрації.

Сервіс може передавати та розкривати інформацію про Користувача стороннім постачальникам послуг, які надають послуги для Сервісу, а саме: хостинг веб-сайтів, аналіз даних, надання інформаційних технологій та відповідної інфраструктури, доставка електронної пошти та повідомлень (повідомлень), аудит, послуги, які допомагають Сервісу в наданні реклами, що настроюється, і постачальників послуг для управління службою підтримки, даними підтримки та системами CRM. Ці постачальники послуг допомагають Сервісу надавати послуги (наприклад, вони можуть допомогти Сервісу у наданні персоналізованої реклами або можуть допомогти Сервісу у запобіганні, виявленні, пом'якшенні наслідків та розслідуванні потенційно незаконних дій). Ці постачальники послуг матимуть доступ лише до інформації, необхідної для виконання відповідних функцій. Вони також зобов'язані не розкривати та не використовувати інформацію Користувача для інших цілей. У деяких випадках від цих постачальників послуг не потрібне суворе надання послуг для Сервісу, але вони допомагають зробити Сервіс кращим. Наприклад, Сервіс використовує Google Analytics для моніторингу та аналізу використання Сервісу. Google Analytics – це служба веб-аналітики, яку пропонує Google, яка відстежує та повідомляє про відвідуваність веб-сайтів. Google використовує зібрані дані для відстеження та моніторингу використання Сервісу. Ці дані надсилаються іншим сервісам Google. Google може використовувати зібрані дані для контекстуалізації та персоналізації реклами власної рекламної мережі. Користувач може відмовитися від надання своєї діяльності на Сервісі доступною для Google Analytics, встановивши налаштування браузера для відмови від Google Analytics. Таке налаштування запобігає передачі Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js та dc.js) інформації про активність відвідувань у Google Analytics.

Сервіс також використовує сервіси онлайн-реклами для відображення реклами Google AdSense та DoubleClick for Publishers. Користувач може знайти додаткову інформацію про політику конфіденційності Google тут: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Замовник підтверджує надання своїх персональних даних, ознайомлення з переліком даних, що збираються, підставами та цілями їх збору та використання, з можливою передачею персональних даних третій стороні, а також інформований про інше можливе використання персональних даних та дає свою згоду на збір, обробку та зберігання його персональних даних. даних, використання особистих даних.

1.13.       Адміністрація не продає і не передає в оренду інформацію і персональні дані, надані Користувачами в процесі використання Сервісу.

1.14.       Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, послуги передбачають обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується Угодою користувача.

1.15.       Користувач Сервісу зобов'язується не використовувати дані, надані іншим Користувачем, без письмового дозволу такого Користувача або без підтвердження будь-яким іншим способом права використовувати такі відомості. Всі відомості, отримані Користувачем про інших Користувачів у зв'язку з використанням Сервісу, можуть бути використані тільки для здійснення і виконання угод щодо Товарів. Таким чином, Користувачеві не дозволяється використовувати електронну адресу, рівно як і номер телефону іншого Користувача для цілей прямої рекламної розсилки або іншої розсилки небажаних електронних повідомлень, а також для протиправних дій або дій, що здійснюються без відома і згоди іншого Користувача.

1.16.       Користувач Сервісу має можливість в будь-який час змінювати, видаляти або в інший спосіб редагувати персональні та інші дані, надані ним в процесі використання Сервісу.

(https://lalafo.pl/en/page/user-data-deletion)

1.17.       Користувач несе відповідальність за точність і правильність вказаної ним будь-якої інформації і даних.

1.18.       Якщо Користувач здійснив вхід, реєстрацію і використовує Сервіс за допомогою послуги OpenID, Користувач може налаштувати порядок передання та використання його даних в налаштуваннях такого сервісу.

1.19.       Сервіс і Адміністрація вживає всі розумні заходи для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

1.20.       Всі персональні дані, які збираються і обробляються Сервісом, зберігаються на одному або декількох захищених серверах, до яких немає доступу поза корпоративною мережею. Всі співробітники Адміністрації, які виконують функції з доступом і використанням персональної та іншої інформації Користувачів, підписали Угоду про нерозголошення інформації про Користувачів третім особам.

 

2.            Cookies, веб-маяки, і подібні технології

 

2.1.         Сервіс може використовувати файли cookies, веб-маяки та інші подібні технології для зберігання інформації. Ці файли використовуються з метою полегшити користування Сервісом і його додатками, з метою підвищення якості послуг Сервісу (в тому числі безпеки), а також в рекламних цілях.

2.2.         Будь-яка інформація, що отримується Сервісом від Користувача, а також розміщення файлів cookies на браузері Користувача здійснюється через оповіщення і за згодою Користувача. Продовжуючи використання Сервісу, Користувач дає свій дозвіл Сервісу на зберігання в браузері Користувача файлів cookies.

2.3.         Сервіс використовує cookies і подібні технології, які залишаються на пристрої Користувача в процесі активності браузера Користувача і cookies, а також інші подібні технології, які залишаються на пристрої Користувача протягом більш тривалого періоду. Користувач має право блокувати, видаляти або відключати такі cookies і подібні технології, якщо пристрій Користувача дозволяє це.

2.3.1.      Cookies - в комп'ютерній термінології поняття, що використовується для опису інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від Сервісу, яка зберігається у Користувача, тобто на браузері, а потім відправляється на Сервіс, якщо Користувач Сервісу повторно його відвідує. Таким чином, Сервіс відмічає браузер Користувача під час відвідування. Файли cookies полегшують користування Сервісом, записуючи дані, необхідні для входу в систему і збору статистики. Файли cookies не містять персональні дані.

2.3.2.      Веб-маяки - невеликі графічні зображення (також відомі як "точкові маркери" або "Мережеві маяки"), які можуть бути включені на Сервісі, а також в його сервісах, додатках, обміні повідомленнями і інструментах, які зазвичай працюють в поєднанні з cookies, щоб визначити Користувача.

2.3.3.      Подібні технології - технології, які зберігають інформацію в браузері або пристрої, що використовують локальні загальні об'єкти або локальне сховище, такі як «flash cookies», «HTML 5 cookies» та інші методи програмних веб-додатків. Ці технології можуть працювати в усіх браузерах Користувача, а в деяких випадках не можуть бути повністю керованими браузером і можуть вимагати управління безпосередньо через встановлені Користувачем додатки або пристрої.

2.4.         Адміністрація вживає всі заходи безпеки, щоб запобігти несанкціонованому доступу до cookies і подібних технологій. Користувач зобов'язується вживати аналогічні заходи безпеки. Адміністрація гарантує, що тільки адміністрація і/або уповноважені постачальники послуг Сервісу мають доступ до даних cookies.

2.5.         Постачальники послуг Сервісу є компаніями, які допомагають з різними аспектами Сервісу. Адміністрація використовує деяких уповноважених постачальників послуг для надання Користувачеві відповідних послуг Сервісу, а також інших цілей, пов'язаних безпосередньо з діяльністю Сервісу. Такі постачальники послуг можуть також розміщувати cookies на пристрої Користувача через послуги Сервісу (сторонні cookies). Вони можуть також збирати іншу інформацію, наприклад, IP-адреси або інші ідентифікатори.

2.6.         Будь-яка інформація, яку збирає і зберігає Сервіс за допомогою використання зазначених вище технологій, використовується за згодою Користувача.

2.7.         Користувач може управляти cookies в налаштуваннях браузеру або пристрою. Для відмови від збору і зберігання інформації необхідно в налаштуваннях браузеру встановити прапорець в пункті «Не зберігати cookies», а також натиснути на кнопку «Очистити cookies».

2.8.         Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, використовується Сервісом для обслуговування мережевого обладнання, а також для узагальнення статистичної та іншої інформації.

2.9.         Сервіс зберігає дані останнього доступу Користувача до системи з метою забезпечення високої якості сервісів, що надаються і пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

 

3. Внесення змін в політику конфіденційності

 

3.1.         Адміністрація може змінювати, видаляти або оновлювати правила Політики конфіденційності.

3.2.         У разі якщо Користувач не згоден із внесеними змінами, він зобов'язаний припинити користуватись Сервісом. У разі якщо Користувач продовжує використовувати Сервіс, він погоджується і приймає всі зміни і нову редакцію Політики конфіденційності в цілому.

 

 

Додаток № 2. Заборонені Товари

 

1.1.         Адміністрація не є організатором, ініціатором або стороною угод між Користувачами. Адміністрація не несе відповідальність за безпеку Користувачів під час здійснення угод, а також за будь-яку шкоду, втрати або збитки, завдані в результаті здійснення угоди або пов'язані з будь-якими Товарами, що розміщені на Сервісі, а також за поведінку будь-якої зі сторін угоди.

1.2.         Постачальник несе всю відповідальність за якість, законність, безпеку і правову «чистоту» Товарів, розміщених по його зверненню на Сервісі, а також компонентів, складових частин, наповнення та зміст таких Товарів.

1.3.         Товари, які не допускаються до публікації на Сервісі:

1.3.1.      Товари, заборонені до відчуження і/або вилучені з цивільного обороту.

1.3.2.      Товари, відчужувати які Користувач не має права.

1.3.3.      Товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я.

1.3.4.      Крадені і контрабандні товари або товари, отримані незаконним способом.

1.3.5.      Митний конфіскат.

1.3.6.      Продукти харчування, в тому числі, дитяче харчування (дитячі молочні суміші тощо).

1.3.7.      Алкогольні та слабоалкогольні напої. Компоненти і обладнання, призначені для виготовлення алкогольної продукції (самогонні апарати, концентрати, ароматизатори і набори для приготування алкогольної продукції тощо). Продукція, яка містить етиловий, коньячний, плодовий спирт тощо.

1.3.8.      Тютюнові вироби, тютюнова продукція, тютюн для кальянів, електронних цигарок та іншої аналогічної продукції для паління.

1.3.9.      Наркотичні речовини і прекурсори. Психотропні речовини, отрути, отруйні речовини і їхні замінники, а також рослини (в тому числі їхнє насіння) та інгредієнти, що використовуються для їхнього приготування. Пристрої для куріння канабісу, марихуани та інших психотропних речовин та інтоксикантів. Галюциногенні рослини, гриби і похідні з них продукти.

1.3.10.    Фармакологічні продукти, медикаменти (в тому числі гомеопатичні, гормональні і аюрведичні). Товари медичного призначення, лікарські препарати, ветеринарні препарати, біологічно активні добавки (БАДи).

1.3.11.    Продукція спортивного харчування, стероїди і анаболіки, пептиди і гормони росту, ізотонічні напої. Засоби для схуднення.

1.3.12.    Продукція сексуального, еротичного та порнографічного характеру і призначення, в тому числі вироби, апарати, прилади та пристрої, призначені для сексуального стимулювання.

1.3.13.    Державні нагороди.

1.3.14.    Персональні документи, а також бланки цих документів. Діючі (в тому числі зі строком дії, що сплинув) або ті, що мають силу, державні посвідчення особи і документи будь-яких країн світу (паспорти, id-картки, права, студентські квитки, залікові книжки, дипломи, проїзні квитки, іменні квитки на футбол, пропуски, дозволи, сертифікати, ліцензії, документи на транспорт, оформлені іноземні сім-картки і подібне), а також бланки цих документів.

1.3.15.    Офіційні бланки, форми суворої звітності.

1.3.16.    Дипломні, курсові, магістерські роботи, конспекти лекцій. Шпаргалки (годинники-шпаргалки, ручки-шпаргалки і подібне).

1.3.17.    Будь-яка зброя (вогнепальна, холодна, пневматична, сигнальна, травматична, клинкова, ударно-дробильна холодна зброя тощо), а також боєприпаси і комплектуючі до них, компоненти спорядження патронів для зброї. Продукція військового призначення.

1.3.18.    Вибухові, а також піротехнічні речовини і матеріали.

1.3.19.    Засоби активного і пасивного захисту (електрошокери, газові балончики, газові пістолети, зброя з гумовими кулями, світлошумові ефекти, сигналізатори, гумові кийки, наручники, кийки, бронежилети, бронещитки, бронешоломи тощо). Спеціальні засоби, які містять препарати сльозоточивої або дратівливої ​​дії.

1.3.20.    Спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку та інші засоби негласного отримання інформації. Пристрої шифрування і спотворення сигналів і частот (глушник зв'язку, кодграббер та інші засоби електронного злому). Предмети, пов'язані з діяльністю правоохоронних органів (радіоелектронні і спеціальні технічні засоби).

1.3.21.    Антирадари, рамки-шторки, антипрослушки, антижучки і подібні технічні пристосування.

1.3.22.    Пристрої і прилади для несанкціонованого втручання в роботу або несанкціонованого використання телекомунікаційних мереж, пристроїв обліку електричної енергії, газу, водопостачання (в т. ч. пристрої, які зупиняють або спотворюють роботу лічильників).

1.3.23.    Прилади для коригування пробігу автомобіля.

1.3.24.    Товари, використання яких несе потенційну небезпеку під час керування транспортними засобами (заглушки ременя безпеки, кришки-обманки подушок безпеки тощо).

1.3.25.    Відмички дверних замків, а також інші універсальні інструменти (універсальні ключі для дверей, для різних замків тощо).

1.3.26.    Браконьєрські інструменти та обладнання (електровудки, сітки, капкани і подібне), ловильні інструменти та пристрої, володіння якими обмежене законом.

1.3.27.    Бази даних, що містять персональні дані. Спамерські бази, товари, які можуть сприяти несанкціонованій розсилці.

1.3.28.    Носії або обладнання з нелегальними копіями програмної продукції (контрафактне програмне забезпечення), фільмів, музики, ігор та інших об'єктів інтелектуальної власності або з нелегальним доступом до онлайн та інших ресурсів (серійні номери, ключі до програмних продуктів і ігор, генератори та інші нелегальні інструменти) .

1.3.29.    Матеріали, що містять державну, банківську або комерційну таємницю.

1.3.30.    Матеріали, що порушують таємницю приватного життя, що посягають на честь, гідність і ділову репутацію фізичних і юридичних осіб.

1.3.31.    Підроблені грошові і поштові знаки.

1.3.32.    Акції та інші цінні папери. Іноземна валюта та інші валютні цінності.

1.3.33.    Предмети із зображенням нацистської, комуністичної символіки.

1.3.34.    Товари, які зазіхають на територіальну цілісність і недоторканність України, а також товари з символікою так званих "ЛНР" і "ДНР".

1.3.35.    Рослини, занесені до Червоної Книги України та Міжнародної Червоної книги.

1.3.36.    Дорогоцінні метали - відходи, самородки (у сирому вигляді) або не у виробах. Коштовне каміння та напівкоштовне каміння не в складі виробів.

1.3.37.    Ікла моржа, бивні слона, мамонта, зуб кита (кашалота) не у виробі.

1.3.38.    Шкури, роги, кінцівки і опудала рідкісних і заборонених до відчуження тварин, в тому числі тварини і представники флори і фауни, занесені в список міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни).

1.3.39.    Будь-які інші товари, заборонені для відчуження і рекламування законодавством України або рішенням Адміністрації та/або ті, що вводять в оману третіх осіб.

 

 

ОКРЕМІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧІВ

 

1.            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Зазначені «ОКРЕМІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧІВ» (надалі по тексту – «Правила або угода між Користувачами») застосовуються до відносин між Користувачами за замовчуванням, тобто у випадках, якщо Користувачі до початку взаємодії не погодили між собою інші або додаткові умови співпраці.

Адміністрація не є стороною цих Правил (угоди між користувачами).

1.2.         Акцептом цих Правил вважаються будь-які дії, які засвідчують бажання першого Користувача укласти договір із іншим Користувачем і спрямовані на взаємодію першого Користувача з іншим Користувачем, без додаткових чи окремих умов.

1.3.         Будь-який із Користувачів, який здійснив будь-які дії, спрямовані на його взаємодію з іншим Користувачем без додаткових чи окремих умов має право змінити умови взаємодії після їхнього акцепту іншим Користувачем виключно за згодою обох Користувачів, якщо інше не визначено Угодою та/або законодавством.

1.4.         До відносин, визначених даними Правилами застосовується законодавство України.

 

2.            ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОРИСТУВАЧАМИ ТОВАРІВ НА СЕРВІСІ

 

2.1.         Виконавець (в тому числі через довірених осіб або партнерів) може надавати іншим Користувачам – Замовникам роботи/послуги, передбачені цими Правилами (але не обмежуючись), з метою сприяння маркетингу і відчуженню Товарів, включаючи підтримку в наданні логістичних послуг, підтримку в здійсненні платежів та інші роботи/послуги.

2.2.         Постачальник може звернутися до Виконавця із Замовленням (офертою) на надання наступних робіт/послуг (але не обмежуючись):

2.2.1.      оформлення Товарів на Сервісі (підготовка опису Товару, фотографування Товару, підготовка Товару до передачі Отримувачу товарів);

2.2.2.      розміщення Товарів на Сервісі;

2.2.3.      надання інших послуг, пов’язаних із оформленням Товарів на Сервісі;

2.2.4.      організація доставки Товарів;

2.2.5.      надання інших послуг, згідно умов цих Правил чи за домовленістю.

2.3.         Виконавець може надавати роботи/послуги як Постачальникам, так і Отримувачам товарів.

2.4.         Оформлення та розміщення Товарів на Сервісі доступне виключно для зареєстрованих Користувачів.

2.5.         Після реєстрації на Сервісі Постачальник, який бажає скористатися роботами/послугами Виконавця, оформляє Замовлення на забір Товарів з метою надання робіт/послуг Виконавцем відповідно до умов цих Правил та Угоди. Зазначене Замовлення є офертою Постачальника (Замовника) невизначеному колу Виконавців на отримання робіт/послуг.

2.6.         Після розміщення Замовлення з Постачальником узгоджуються детальні умови Забору Товарів.

2.7.         Забір Товарів здійснюється виключно з метою належного надання Виконавцем робіт/послуг. При цьому, Виконавець не є (не стає) комісіонером або власником Товару Постачальника та/або Отримувача товару, а виключно надає певні послуги Замовнику / виконує певні роботи для Замовника. Виконавець також не надає послуги зберігання (в тому числі відповідального зберігання).

2.8.         Забір Товарів здійснюється наступними способами:

2.8.1.      Самостійна доставка Товарів Постачальником (Замовником)

Час, дата, адреса, а також інші умови забору Товарів узгоджуються додатково після подання Постачальником відповідного Замовлення.

2.8.2.      Передання Товарів за допомогою сторонніх служб доставки або Кур’єром.

Час, дата, адреса, а також інші умови передання Товарів сторонніми службами доставки або Кур’єром узгоджуються додатково після подання Постачальником відповідного Замовлення.

2.9.         Всі витрати, пов’язані з забором Товарів, несе Постачальник (Замовник), якщо інше не погоджено між Постачальником (Замовником) і Виконавцем.

2.10.       Після забору Товарів, Виконавець, який прийняв Товари по конкретному Замовленню (оферті) Постачальника (Замовника), приймає рішення про прийняття Замовлення (оферти) в роботу та повідомляє про це Замовника. Також Виконавець може погоджувати із Замовником інші умови надання послуг та умови виконання інших доручень Замовника.

2.11.       Товари, що з різних причин не можуть бути передані Отримувачам товарів та/або відносяться до Заборонених Товарів, на Сервісі не публікуються, а Виконавець відповідно не приймає такі Товари в роботу. Такі Товари за рішенням Постачальника (Замовника) можуть бути повернуті Замовнику або утилізовані.

2.12.       Виконавець надає послуги по підготовці Товарів, які були прийняті в роботу, для передачі Отримувачам товарів, а саме: здійснює фотографування Товару з використанням професійної техніки, підготовлює опис Товару, що відповідає його характеристикам і містить детальну інформацію про стан, марку, найменування виробника та інші особливості і характеристики Товару, а також здійснює інші дії щодо оформлення Товару.

2.13.       Результатом надання усіх необхідних робіт/послуг щодо оформлення Товарів, є розміщення Товарів на Сервісі.

2.14.       Постачальник має право в будь-який момент відмовитись від розміщення Товару на Сервісі до моменту передання Товару Отримувачу товару.

2.15.       Повернення Товарів Постачальнику у всіх випадках, визначених даною Угодою чи домовленостями Користувачів, можуть здійснюватися наступними способами:

2.15.1.    Самовивезення.

2.15.2.    Повернення Товарів за допомогою сторонніх служб доставки або Кур’єра.

Умови повернення Товарів узгоджуються додатково.

2.16.       У разі якщо Постачальник (Замовник) не узгодив спосіб повернення Товару або Постачальник не виходить на зв’язок стосовно питання повернення Товару, Товар може бути повернений Виконавцем будь-яким способом, наведеним вище, без попереднього погодження з Постачальником способу повернення.

2.17.       Всі витрати, пов’язані з поверненням Товарів, несе Постачальник (Замовник), якщо інше не погоджено між Постачальником (Замовником) і Виконавцем.

2.18.       Після прийняття Отримувачем товарів рішення про прийняття конкретного Товару, Отримувач товарів (Замовник) та/або Постачальник (Замовник) за замовчуванням (якщо інше не погоджено Користувачами) доручають Виконавцю надати послуги по організації доставки Товару Отримувачу товарів за визначеною Замовником адресою, а також всі інші необхідні послуги з метою передачі Товарів Отримувачу товарів.

2.19.       Результатом надання Виконавцем таких послуг є безпосередньо вчинення Виконавцем необхідної дій (дії), що вчиняються(ється) ним для задоволення певних потреб Замовника.

 

3.            ОПЛАТА ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ.

 

3.1.         Якщо інше не визначено між Користувачами, послуги Виконавця, надані Отримувачу товарів оплачуються за рахунок Отримувача товарів.

3.2.         Послуги Виконавця, надані Постачальнику, можуть бути оплачені (за рішенням Постачальника):

3.2.1.      самим Постачальником

3.2.2.      Отримувачем товарів. В такому випадку, Отримувач товарів, який вирішив прийняти Товари від конкретного Постачальника, погоджується та бере на себе зобов’язання, а Постачальник дає свою згоду на те, що послуги, що надаються Виконавцем Постачальнику оплачуються за рахунок Отримувача товарів.

3.3.         Отримувач товарів, який прийняв рішення про передання йому Товарів Постачальника, та Постачальник укладають між собою дрібну побутову угоду про відчуження Товару – договір дарування, якщо інше не визначено між Постачальником та Отримувачем товарів, за яким право власності переходить від Постачальника до Отримувача товарів в день фактичного прийняття Товару Отримувачем товарів. Від цієї миті Постачальник втрачає права власності (в тому числі розпорядження) на Товар і Товар поверненню Постачальнику не підлягає, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та/або законодавством.

3.4.         Оплата Постачальником робіт/послуг Виконавця може здійснюватися способами, визначеними Виконавцем.

3.5.         Отримувач товарів зобов’язується оплатити послуги Виконавця, надані Виконавцем Отримувачу товарів (Замовнику) або Постачальнику та Отримувачу товарів (Замовникам), шляхом перерахування грошових коштів Виконавцю за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів у відповідному відділенні служби доставки.

3.6.         При використанні банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів служб доставки такі постачальники фінансових послуг формують для Користувачів відповідні квитанції про оплату послуг Виконавців.

3.7.         При отриманні товарів у відділенні служби доставки Отримувач товарів отримує відповідну квитанцію про оплату послуг, а також інші документи (якщо застосовно).

 

4.            ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 

4.1.         Постачальник має право в будь-який момент відмовитись від передання Товару Отримувачу товару до моменту його фактичного прийняття Отримувачем товару.

4.2.         Договір відчуження Товару може бути розірваний, а Отримувач товару зобов’язується повернути Товар Постачальнику у випадках, визначених законодавством.

4.3.         Повернення Товару не є підставою для повернення оплати за послуги Виконавця, крім випадків, визначених даною Правилами або домовленостями Користувачів.

 

5.            УМОВИ ЩОДО ЯКОСТІ НАДАНИХ ВИКОНАВЦЕМ РОБІТ/ПОСЛУГ

 

5.1.         Виконавець повинен надавати послуги Замовникам добросовісно та у відповідності до інтересів Користувачів.

 

               Права Постачальника-Замовника щодо якості наданих послуг.

5.2.         Постачальник-Замовник зобов’язується прийняти роботи/послуги Виконавця або надіслати мотивоване заперечення на результати наданих робіт/послуг протягом 3 (трьох) календарних днів від дати отримання повідомлення від Виконавця про надані послуги. У разі якщо Постачальник-Замовник не надав Виконавцю мотивованого заперечення проти якості або строків надання робіт/послуг протягом зазначеного в цьому пункті строку, такі роботи/послуги вважаються прийнятими Постачальником-Замовником у повному обсязі, будь-які претензії Замовника щодо якості таких робіт/послуг та строків надання Виконавцем надалі не приймаються, і такі роботи/послуги вважаються наданими з належною якістю та належним чином, а Акт наданих робіт/послуг вважається укладеним.

(А) У випадку якщо роботи/послуги були оплачені Постачальником-Замовником та (В) у разі виявлення недоліків у наданих роботах/послугах, Постачальник-Замовник має право на усунення недоліків наданих робіт/послуг та/або на відповідне зменшення ціни наданої роботи/послуги, за погодженням Замовника та Виконавця.

(А) У разі виявлення недоліків у наданих роботах/послугах, (В) у випадку якщо Постачальник-Замовник прийняв рішення не розміщувати Товар на Сервісі та повернути Товар (як наслідок надання неякісних робіт/послуг) та (С) у випадку якщо роботи/послуги оплачувались Постачальником-Замовником, такий Постачальник-Замовник також має право на повернення коштів за надані роботи/послуги неналежної якості.

 

               Права Отримувача товарів-Замовника щодо якості наданих послуг.

5.3.         Отримувач товарів-Замовник зобов’язується прийняти роботи/послуги Виконавця або надіслати мотивоване заперечення на результати наданих робіт/послуг протягом 3 (трьох) календарних днів від дати фактичного отримання Товару. У разі якщо Отримувач товарів-Замовник не надав Виконавцю мотивованого заперечення проти якості або строків надання робіт/послуг протягом зазначеного в цьому пункті строку, такі роботи/послуги вважаються прийнятими Отримувачем товару-Замовником у повному обсязі, будь-які претензії Замовника щодо якості таких робіт/послуг та строків надання Виконавцем надалі не приймаються, і такі роботи/послуги вважаються наданими з належною якістю та належним чином, а Акт наданих робіт/послуг вважається укладеним.

Підставою для пред’явлення претензії Отримувачем товарів-Замовником щодо якості наданих робіт/послуг є, зокрема, але не обмежуючись, невідповідність опису Товару (невідповідність заявлених характеристик Товару), або якщо Товар має суттєві недоліки, які не були зазначені при розміщенні Товару на Сервісі. В такому випадку Отримувач товарів-Замовник має право повернути Товар та вимагати повернення коштів за сплачені роботи/послуги.

У разі виявлення недоліків у наданих роботах/послугах Отримувач товарів-Замовник має також право на відповідне зменшення ціни наданої роботи/послуги – за погодженням Отримувача товарів-Замовника та Виконавця.

 

5.4.         Усі скарги щодо якості наданих робіт/послуг можуть пред'являтися Замовниками за контактами Виконавця.

5.5.         Усі розбіжності та перемовини, пов’язані з договорами, укладеними між Користувачами, Постачальник, Отримувач товару та Виконавець вирішують між собою самостійно без залучення Адміністрації (з урахуванням особливостей, визначених в цьому пункті).

Адміністрація не є стороною в угодах між Постачальником і Отримувачем товарів та Виконавцем.

5.6.         Прийом Товару службою доставки від Користувача для повернення в межах строку, зазначених в цьому розділі, вважається виконанням Користувачем умов щодо повернення Товару.

5.7.         Витрати, які Користувач поніс за доставку Товарів (зокрема сплата за послуги третіх осіб по доставці Товарів), Користувачу не компенсуються, якщо інше не визначено законодавством або домовленостями Користувачів.